Neuropsykologiset tutkimukset

Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita sekä keskushermoston sairauksiin ja vammoihin että kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien vaikeuksien arvioinneissa. Tilanteita ja sairauksia, joissa neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita, ovat aivovamma, aivoverenvuoto, aivoinfarkti, lukihäiriö, ADHD, mielialahäiriöt tai epäily alkavasta kognitiivisten toimintojen heikkenemisestä. Myös psykiatrisiin sairauksiin (kuten mielialahäiriöihin tai psykoosin jälkitiloihin) voi liittyä kognitiivisia vaikeuksia.

Mitä tutkimuksessa tehdään?

Neuropsykologisessa tutkimuksessa käytetään menetelminä haastattelua, itsearviointeja, kyselyjä ja testejä. Tutkimuksessa arvioidaan ongelmasta ja kysymyksenasettelusta riippuen mm. muistia, tarkkaavuutta, ongelmaratkaisukykyä, hahmottamista ja psyykkisiä toimintoja.

Tutkimus käsittää yhdestä kolmeen tapaamista riippuen kysymyksenasettelun ja ongelman laajuudesta. Tutkimuksesta laaditaan kirjallinen lausunto, jossa kuvataan itse tutkimus, tutkimustulokset sekä niiden pohjalta tehtävät johtopäätökset ja suositukset jatkotoimenpiteistä.

Lasten neuropsykologinen tutkimus

Lasten neuropsykologinen tutkimus aloitetaan vanhempien haastattelulla, missä selvitetään lapsen nykyistä tilannetta ja kehityksen aiempia vaiheita. Vanhempia ja esimerkiksi opettajaa voidaan pyytää täyttämään arviointilomakkeita, joiden avulla kartoitetaan yksityiskohtaisemmin lapsen toimintakykyä, käyttäytymistä, vahvuuksia ja tukea tarvitsevia kehityksen osa-alueita. Lapsen yksilötapaamisissa neuropsykologisten testitehtävien avulla arvioidaan lapsen taitojen tasoa samanikäisiin lapsiin verrattuna.

Tutkimuskäyntejä on yleensä kolme, yksi tapaaminen kestää 60 min. Tutkimuksen päätyttyä neuropsykologi keskustelee vanhempien kanssa tutkimuksen tuloksista. Tutkimuksesta laaditaan kirjallinen lausunto, jossa kuvataan tutkimustulokset ja niiden pohjalta suositukset jatkotoimenpiteistä (esim. tukitoimenpiteet koulussa, kuntoutuksen tarve).

Lastenneuropsykologisiin palveluihin voi sisältyä tarvittaessa erillinen hoitoneuvottelu vanhempien, opettajien tai muiden lapsen kanssa työskentelevien ammattihenkilöiden kanssa tukitoimien suunnittelemiseksi.

Miten tutkimuksiin hakeudutaan?

Kuka tahansa voi varata ajan neuropsykologisiin tutkimuksiin. Yleisimmin tutkimuksiin hakeudutaan lääkärin (esimerkiksi neurologi, psykiatri tai työterveyslääkäri) lähetteellä, jolloin tutkimuksista saa myös KELA-korvauksen. Myös vakuutus saattaa joissakin tapauksissa korvata lääkärin lähetteellä pyynnöstä tehdyn tutkimuksen.

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.

Hintatiedot

Tarjoamme neuropsykologian asiantuntijoiden laatimia valmiita tutkimus- ja kuntoutuspaketteja sekä yksittäisiä vastaanottoja. Hintatietoja löydät hinnastostamme.