Mielenterveys ja elämänhallinta

Tarjoamme kattavasti kokeneiden psykiatrian ja psykologian alan ammattilaisten tutkimus- ja hoito- ja kuntoutuspalveluita. Vastaanotolle ja tutkimuksiin voi tulla lääkärin lähetteellä tai suoraan varaamalla ajan asiakaspalvelustamme. Kauttamme saa myös nettiterapiaa.

Psykiatria

Psykiatri tutkii, arvioi ja hoitaa mielenterveyden häiriöitä. Hän voi määrittää lääketieteellisiä diagnooseja ja määrätä lääkkeitä. Psykiatrin palveluista saa Kela-korvauksen kuten muidenkin yksityisten erikoislääkäreiden palveluista. Palvelumme täydentävät sekä julkisia että yksityisiä palveluita tuomalla yliopistosairaalan erikoislääkärit yksityispotilaiden saataville.

Tarjoamme asiantuntijoiden kokoamia tutkimus- ja hoitopaketteja, jotka yksityishenkilöiden ohella soveltuvat erityisesti vakuutusyhtiöille, työterveyshuolloille ja työnantajille.

Psykologia

Psykologi on ihmisen käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän asiantuntija. Psykologi tekee psykologisia arvioita ja tutkimuksia sekä psykologisia testejä. Psykologin tutkimuksesta saa Kela-korvauksen silloin, kun psykologi suorittaa lääkärin määräämää tutkimukseen ja hoitoon liittyvää testausta tai muuta siihen verrattavaa psykologista tutkimusta. Psykologille voi varata ajan myös suoraan ilman lääkärin lähetettä.

Psykoterapia

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja aktiivisen toimivuuden lisäämiseen tähtäävää terapiaa. Tekniikkana psykoterapiassa käytetään esimerkiksi keskustelua, joka eroaa tavallisesti keskustelusta siten, että siinä pyritään tiettyyn, ennalta sovittuun tavoitteeseen. Tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä omia valmiuksia ratkaista ongelmia.
Psykoterapialla hoidetaan henkilöitä, joilla on jokin psyykkinen häiriö tai jokin hankala elämäntilanne, kriisi tai muu psykoterapian keinoin autettavissa oleva ongelma. Psyykkisillä häiriöillä tai ongelmilla voi joskus olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi sosiaalisia, ihmissuhteisiin liittyviä tai ruumiillisia ilmenemismuotoja. Pidempikestoisten ja hankalampien häiriöiden kohdalla psykoterapiaa voidaan käyttää lääkehoitoon yhdistettynä.

Kela korvaa aikuisten (16-67) psykoterapiaa tietyin ehdoin. Lisätietoa Kelan sivuilta.

Tutustu tarkemmin seuraaviin palveluihimme:

Lisää tietoa nuoren tai nuoren aikuisen psykologisista palveluista saat tästä

Neuropsykologia

Neuropsykologia on psykologian erikoisala, joka tutkii aivojen, tiedonkäsittelyn ja käyttäytymisen välisiä yhteyksiä. Tutkimuskohteina ovat esimerkiksi aivovaurioiden aivosairauksien ja -vammojen yhteydet ajatteluun, toimintaan ja käyttäytymiseen. Tutkittavana ongelmana voi olla esimerkiksi lukivaikeus.
Neuropsykologialla on yhtymäkohtia muun muassa neurologiaan, neuropsykiatriaan, neurofysiologiaan, psykologiaan ja kielitieteisiin, ja se hyödyntää tutkimuksessaan ja kliinisessä työssään näiden alueiden tietämystä ja menetelmiä.
Neuropsykologi on kliinisen neuropsykologian erikoistumiskoulutuksen suorittanut erikoispsykologi. Neuropsykologille voi varata ajan, jos haluaa esimerkiksi tutkimuksia muistista, oppimishäiriöistä tai muista tiedollisista toiminnoista. Neuropsykologisella kuntoutuksella voidaan lieventää aivojen toimintahäiriöiden aiheuttamia neuropsykologisia vaikeuksia.

Mikäli tutkimukseen on lääkärin lähete, korvaa Kela osan tutkimuksen aiheuttamista kustannuksista. Tutkimuksiin voi tulla kuitenkin myös ilman lähetettä.

Tutustu tarkemmin neuropsykologisiin tutkimuksiin:

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.