Coronavirus

Till våra Finska patienter som har bokat ett besök vid HYKSin Oy

  • om du tror att du kan ha en coronavirusinfektion
  • om du har luftvägssymtom eller feber
  • om du har varit i kontakt med en person som har coronavirusinfektion
  • du har själv vistats utomlands och varit i Finland under 14 dygn

Ta kontakt med vår kundservice per telefon (tel nr 010 328 1900 vardag kl 9-15 eller via info@hyksinoy.fi). Om något av ovanstående kriterier fylls kan du inte komma till HYKSin Oy:s mottagning.

Patienter över 70 ock riskgrupper

Vi ber alla över 70 år och alla som på grund av sitt hälsotillstånd hör till riskgruppen göra sin tidsbeställning till HYKSin per telefon via vår kundtjänst (010 328 1900 må-fre 9-15) på grund av koronaepidemin. Alla över 70 år eller kunder som på grund av sitt hälsotillstånd hör till riskgruppen, vars undersökning/vård tryggt kan skjutas upp 2-3 månader bör övervägas att skjutas upp.

Vi betjänar på distans, vårt kontor är stängt

För att skydda våra kunder och anställda är vårt kontor stängt och vi betjänar på distans. Vår kundt­jänst­te­lefon är normalt öppen från 9.00 till 15.00 på vardagar, och vi hjälper dig gärna på 010 328 1900. Leverans av paket kan göras till info i Tukhol­mankatu 2U-byggnaden.

En digital tjänst för medborgarna för symptombedömning

Webbtjänsten: omaolo.fi
Webbtjänsten Omaolo.fi har ett frågeformulär för symptombedömning som ger tydliga instruktioner för olika situationer beroende på ditt hemområde.

Följ också Finlands institutet för hälsa och välfärds (THL) instruktioner: thl.fi/sv

Till våra internationella patienter

På grund av corona­vi­ruse­pi­demin (COVID-19) kan vi tyvärr inte för närva­rande erbjuda våra tjänster till inter­na­tio­nella kunder. Vi är mycket ledsna för denna force majour-situation och besväret som detta skapar för våra kunder.

Uppda­terad infor­mation om corona­virus kan man läsa om på de finska hälso­myn­dig­he­ternas webbplats: thl.fi/sv