Korrigerande operation efter bröstcancerbehandling

Koncentrerad behandling och en multidisciplinär arbetsgrupp tryggar bästa möjliga vård

HUCS-området har en koncentrerad behandling av bröstcancer och det största antalet behandlade patienter i Finland.

Den multidisciplinära arbetsgruppen (kirurg, plastikkirurg, radiolog, patolog, onkolog) har bred erfarenhet av bröstcancer, vilket tryggar bästa möjliga bedömning av den övergripande behandlingen och planering av ingreppen.

Målet är ett estetiskt bra slutresultat redan under själva behandlingen

Vid behandling av bröstcancer strävar man efter att utföra behandlande kirurgi och korrigerande kirurgi samtidigt. Genom att använda avancerade onkoplastiska tekniker får man ofta ett bra estetiskt slutresultat utan bröstrekonstruktion. På så sätt kan man minimera sjukdomsperioden vid cancerbehandling.

Om bröstet behöver korrigeras kirurgiskt finns det kunskaper om plastikkirurgi att tillgå direkt i början av behandlingsprocessen. Baserat på tumörens egenskaper rekommenderas patienten omedelbar korrigerande kirurgi i samband med cancerbehandlingen eller korrigering efter tilläggsbehandlingarna.

De bästa metoderna för patientens bästa

HUCS Plastikkirurgiska klinik är ett av de största mikrokirurgiska centren i Europa och kan erbjuda sina patienter alla kända metoder inom bröstrekonstruktion. Korrigerande kirurgi planeras alltid utifrån patientens behov och en öppen diskussion med patienten.

Risker vid bröstcancer och prevention

Vårt sjukhus har en speciell arbetsgrupp som utvärderar behandlingen av ärftlig bröstcancer. Specialister på genetik bedömer patientens framtida risk att drabbas av bröstcancer och diskuterar därefter en eventuell preventiv borttagning/korrigerande operation av brösten tillsammans med patienten.