Öron-, näs- och halssjukdomar

Vi undersöker och behandlar patienter med problem i öron, näsa, bihålor, mun, svalg, struphuvud eller hals som kräver specialistkunskaper.
Vi tar emot både barn och vuxna.

SJUKDOMAR I ÖRONEN

Besvär i öronen är vanligtvis inflammationsrelaterade eller beror på nedsatt funktion eller störningar i innerörat. Vi behandlar nedsatt hörsel, tinnitus och yrsel. Vi utför hörselförbättrande operationer, sätter in kokleaimplantat och opererar kronisk öroninflammation och mastoidutskottet.

SJUKDOMAR I NÄSAN OCH BIHÅLORNA

Vi behandlar infektioner i näsan och bihålorna och utför omfattande och krävande navigatorunderstödd bihålekirurgi samt kirurgisk behandling av god- och elakartade tumörer i näsan och bihålorna.

Titta närmare på följande tjänst:

  • Krävande korrigerande operation av näsans skiljevägg och ytternäsan

Vi erbjuder även andra tjänster inom specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar.

TUMÖRER I HUVUD- OCH HALSOMRÅDET

Läs mer om följande tjänster:

  • Operation av lymfkörtlar i halsen och andra operationer i halsområdet
  • Operation av halscysta

Vi erbjuder även kirurgisk behandling av huvud- och halsområdet och tumörer i skallbasen

SJUKDOMAR I SPOTTKÖRTELN

Vi erbjuder spottkörteloperationer och endoskopi av spottkörteln.

ANSIKTSFÖRLAMNINGSSYMTOM

Titta närmare på följande tjänst:

  • Botoxbehandling av följdtillstånd efter ansiktsförlamning

SJUKDOMAR I STRUPHUVUDET

Vi behandlar heshet, stämbandsförlamningar och tumörer på stämbanden.

Vi erbjuder även andra behandlingar inom specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar. Kontakta vår kundtjänst för mer information.

Se våra läkare efter specialitet här.

PROBLEM MED RÖST

Röstkli­nikens specia­lister hjälper dig som har tal- och röstproblem eller svårig­heter att svälja.
Läs mer om Röstklinikens verksamhet.