Neurologi

Specialiteten neurologi omfattar undersökning, behandling och rehabilitering av sjukdomar i nervsystemet, dvs. hjärnan, ryggmärgen, det perifera nervsystemet och musklerna.

Vanliga neurologiska symtom är huvudvärk, muskelsvaghet, klumpighet, svindel, skakningar och avdomning. Neurologiska sjukdomar kan även orsaka störningar i observationsförmågan, förmågan till logiskt tänkande, produktionen eller förståelsen av tal, identifieringen av saker och minnesstörningar. De neurologiska symtomen omfattar även anfallsvis uppträdande symtom, såsom vissa synstörningar och anfall av medvetslöshet och kramper.

En viktig sjukdomsgrupp inom neurologin är cirkulationsstörningar i hjärnan, dvs. stroke eller hjärninfarkt och hjärnblödning. Andra vanliga långvariga sjukdomar inom det neurologiska området är bl.a. migrän och epilepsi. Multipel skleros, eller MS, är den vanligaste neurologiska autoimmuna sjukdomen. Med stigande ålder blir rörelsesjukdomar såsom Parkinsons sjukdom och demenssjukdomar såsom Alzheimers sjukdom vanligare. Specialiteten neurologi omfattar dessutom en mängd mer sällsynta sjukdomsgrupper, som bl.a. ärftliga muskelsjukdomar och degenerativa sjukdomar.

Våra neurologiska tjänster är:

  • Undersökning och behandling av neurologiska symtom
  • Botoxinjektioner och bedömning av vård vid kronisk migrän (om det är första gången måste man först gå på ett bedömningsbesök där man går igenom en huvudvärksdagbok, tidigare behandlingar och deras effekt).
  • Om du behöver botoxbehandling för tidigare diagnostiserad dystoni (blefarospasm, dvs. sammandragning av musklerna kring ögonen eller cervikal dystoni) eller hemifacial spasm ska du först kontakta kundtjänst.