Kvinnosjukdomar

Kvinnosjukdomar innebär sjukdomar i kvinnans könsorgan och andra bäckenorgan. Förlossningar ingår också i specialiteten kvinnosjukdomar. Vi erbjuder tjänster som bl.a. krävande gynekologiska undersökningar och behandlingar, fosterdiagnostik och privata förlossningar.

Läs mer om följande tjänster:

Vi erbjuder också screening av kromosomavvikelser hos fostret (NIPT) genom ett blodprov från mamman.

Kundservice och tidsbokning

Se våra läkare efter specialitet här.