Kärlkirurgi

Inom specialiteten kärlkirurgi behandlar man sjukdomar i ådror och vener i nästan hela kroppen. Vi är landets ledande och största enhet för behandling av kärlkirurgiska sjukdomar. Kärlkirurgerna behandlar artärsjukdomar på ett övergripande sätt även med icke-kirurgiska metoder.

Vi erbjuder de mest utmanande ingreppen inom perifer kärlkirurgi. Kärlkirurgerna tar också ställning till redan utförda undersökningar och bedömer behandlingens meningsfullhet och bästa möjliga behandlingsmetod samt eventuellt nödvändiga tilläggsundersökningar. Invärtesläkare, anestesiläkare och radiologer med kunskap i kärlsjukdomar deltar ofta i behandlingen.
Sjukdomar som kräver operation sitter ofta i halsen, armarna, magen eller benen. Vi erbjuder behandling av bl.a. cancersjukdomar i benen, som t.ex. isolerad regional perfusion (ILP), i samarbete med cancerläkare. Andra tjänster som vi erbjuder är operativ behandling av förträngningar, bråck och tumörer i halspulsådern, behandling av artär-venfistlar som orsakar behov av dialys och problemen som de orsakar, behandling av blockerande arterioskleros, borttagning av tumörer i artärer, behandling av bråck i artärer, behandling av bråck i bukartären (kirurgisk behandling av mycket krävande artärsjukdomar) samt övergripande behandling av bensår orsakade av anemi.

Vi erbjuder även andra behandlingar inom specialiteten kärlkirurgi. Kontakta vår kundtjänst för mer information.

Se våra läkare efter specialitet här.