Hjärtsjukdomar

Vanliga kardiologiska sjukdomar är kranskärlssjukdomar, rytmrubbningar och hjärtsvikt. Hjärtrelaterade besvär är bröstsmärta, hjärtklappning, ovanlig andfåddhet och plötsligt nedsatt prestationsförmåga. Snabbt insatt behandling har stor betydelse för behandlingsresultatet.

Titta närmare på våra undersökningar och behandlingar:

  • Ultraljudsundersökning av hjärtat
  • Grundundersökning av kranskärlssjukdom
  • Kartläggning av rytmrubbningar genom elektrofysiologisk undersökning
  • Pacemakerbehandling
  • Kateterbehandling av rytmrubbningar (kateterablation)

Vi erbjuder även andra tjänster inom specialiteten kardiologi såsom Holter-undersökning av rytmrubbningar, insättning av pacemaker och ablationsbehandling av rytmrubbningar.

Kontakta vår kundtjänst för mer information.