Hematologi

Om man misstänks eller visar sig ha ett avvikande tillstånd som t.ex. anemi eller för många eller för få vita blodkroppar eller blodplättar i blodbilden kan man söka sig till hematologimottagningen. Hematologen är specialist på blodsjukdomar. Symtomen kan vara trötthet, nedsatt prestationsförmåga, feber, viktnedgång eller blödningsbenägenhet.

En blodsjukdom kan rikta sig mot cellerna eller plasman i blodet. Patienten undersöks grundligt och läkaren tar ofta prover från benmärgen. Proven undersöks i ett laboratorium som är specialiserat på blodsjukdomar så att en diagnos kan ställas och behandling inledas snabbt. Behandlingarna av elakartade blodsjukdomar har utvecklats rejält de senaste åren och en stor del av patienterna kan botas med cytostatikabehandling eller stamcellstransplantation.

KOAGULERINGSSTÖRNINGAR

Läkare specialiserade på koaguleringsstörningar koncentrerar sig på övergripande bedömning och behandling av trombos- och blödningsproblem. Målet kan vara att utreda trombosbenägenhet, förebygga eller följa upp tromboser eller till exempel förbereda en patient med koaguleringsstörning för ett ingrepp.

Koaguleringsstörningsenheten är en unik arbetsgrupp som lyder under hematologiska kliniken vid Helsingfors universitets centralsjukhus och som består av Finlands ledande specialister på koaguleringsstörningar. Deras uppgift är att identifiera koaguleringsstörningar i ett tidigt skede samt utveckla diagnostiken, behandlingen och uppföljningen enligt internationell praxis.
Koaguleringsstörningsenheten kan konsulteras av hälsovårdspersonal i hela Finland. Kärnfunktionerna utgörs av konsultation och patientrådgivning samt samarbete med olika specialiteter.

De vanligaste behandlingarna på koaguleringsstörningsenheten är förebyggande av tromboser, val och uppföljning av antikoaguleringsbehandling, fortsatt behandling av ventromboser och blodproppar i lungan, utredning av trombosbenägenhet (trombofili) och tromboser som uppstår trots traditionell medicinering. Andra tjänster är förberedelse av patienter med svåra koaguleringsstörningar för ingrepp och uppföljning av konvalescenstid, behandling och laboratorieuppföljning av blödningskomplikationer och behandling och uppföljning av andra blödningssjukdomar.

Till mottagning eller undersökning,
hur handlar man sig?

Fråga mera om våra tjänster eller boka tid på HYKSin privats­juk­husets kundservice via telefon, säker­hetspost eller online bokning. Vår kontak­tin­for­mation får du här.