Cancersjukdomar

HUCS Cancercentrum är ett av de största cancercentrumen i Finland och ett av de största i Europa. Varje år behandlas över 3 000 patienter här. Över 3 500 patienter strålbehandlas och kliniken har över 65 000 behandlingsbesök.

År 2014 fick Cancercentrumet som första nordiska cancercentrum cancerorganisationen OECI:s högsta erkännande ”Comprehensive Cancer Center” som ett tecken på den otroligt höga nivån på behandlingen från behandlingskedjans början till slut. Endast ett annat universitetssjukhus i Europa har fått motsvarande högsta möjliga status.

Behandlingen av cancer ingår i specialiteten onkologi och består av ett multidisciplinärt samarbete. På det framstående centrumet för cancerbehandling sköter inte en läkare alla olika former av cancer, utan var och en fokuserar på vissa tumörgrupper och behandlingsmetoder. Kliniken för cancersjukdomar har tumörteam som fokuserar på undersökning och behandling av olika cancerformer.

Cancercentrumets onkologer har en central roll i behandlingen av cancer och ansvarar för planeringen och genomförandet av behandlingen. Behandlingsmetoderna innefattar strålbehandling, cytostatikabehandling och annan medicinsk behandling samt hormonbehandlingar.

Kirurgisk behandling av cancer utförs på universitetssjukhusets specialiserade kliniker av framstående specialister på operativ behandling i nära samarbete med Cancercentrums onkologer och andra specialister.
Vi erbjuder behandling av bl.a. bröstcancer, prostatacancer, hjärntumörer, sköldkörtelcancer, melanom, tarmcancer, njurcancer och neuroendokrina tumörer. Tack vare vår specialkompetens kan vi även erbjuda behandling av mer sällsynta tumörer, som GIST.

Läs mer om strålbehandling av prostatacancer

Vi erbjuder också andra tjänster inom specialiteten cancersjukdomar. Kontakta vår kundtjänst för mer information.
Se våra läkare efter specialitet här.

Läs mer om cancerbehandling i HUCS Cancercentrums broschyr.

Kundservice och tidsbokning