Anestesiologi

Anestesi innebär smärtfrihet genom sövning, bedövning eller annan medicinering som gör det möjligt att operera en patient samtidigt som man upprätthåller patientens vitala funktioner. Anestesiläkaren skräddarsyr en personlig och säker anestesi för varje patient och ser tillsammans med anestesisköterskan till att patientens tillstånd är stabilt under operationen och eftervården.

Intensivvård av svårt sjuka patienter ingår också i anestesiologens befattningsbeskrivning. På intensivvårds- och övervakningsavdelningarna vårdar anestesiologen skadade patienter eller patienter med allvarliga störningar i organsystemen och ger eftervård till patienter som genomgått stora operationer. Anestesiologen har också kunskap om behandling av kortvarig och kronisk smärta.

Sjukvårdstjänsterna som HYKSin producerar kräver till stor del behandling under anestesi. Många av våra anestesiologer har även utbildat sig inom en smalare specialitet, som neuro- (hjärnpatienter), hjärt- eller barnanestesiologi.  Våra anestesiologer är vana vid att behandla patienter i alla åldrar och med olika tillstånd.

Anestesiologen träffar ofta patienten på en preoperativ poliklinik före operationen och bedömer patientens tillstånd utifrån ett helhetsperspektiv. Lämplig anestesi för ingreppet och eftervård inklusive smärtmedicinering planeras med hänsyn till patientens önskemål. Eventuella risker med anestesin utvärderas också. Vid utvärderingen av riskerna med operationen- och anestesin tar anestesiologen vid behov hjälp av läkare inom andra specialiteter. Anestesiologen tar även ställning till eventuella akuta avvikelser i patientens tillstånd under hela sjukvårdsperioden.

Anestesiologerna vid HYKSin är erfarna specialister som arbetar vid HNS och som är vana vid att behandla patienter med flera olika sjukdomar. Finsk anestesiologi och intensivvård tillhör toppskiktet i internationell jämförelse.