Vårdtjänster

Vi erbjuder mottagnings-, undersöknings- och behandlingstjänster i privat regi hos erfarna specialister vid Helsingfors universitets centralsjukhus (HNS). Våra patienter kommer ofta på remiss från en annan läkare, men man kan även söka vård direkt utan läkarremiss.

Nedan hittar du en lista över våra vårdtjänster. Om du inte hittar det du söker eller inte vet vilket specialområde ditt behov hör till kan du prova ”Sök vårdtjänst” eller kontakta vår kundtjänst. Vi hjälper dig hitta den bästa specialisten för dina behov på tel. +358 10 328 1900 eller via kundtjänst.

Gastroenterologisk kirurgi

Undersökning och kirurgisk behandling av sjukdomar i tarmar, lever, bukspottkörtel och gallvägar samt bråck i bukområdet.

Nefrologi

Undersökning och icke-kirurgisk behandling av njursjukdomar. Dialysbehandling för personer på tillfälligt besök i Helsingfors.

Röstkliniken

Röstklinikens specialister hjälper dig som har tal- och röstproblem eller svårigheter att svälja. Klinikens yrkeskunniga personal är proffs på att undersöka, behandla och rehabilitera personer…

Serie-TMS

Inom specialiteten klinisk neurofysiologi ger vi serie-TMS-behandling, dvs. transkraniell magnetstimulering i serier. Vad är serie-TMS-behandling? Vid serie-TMS-behandling skickas magnetpulser från utsidan av huvudet mot hjärnbarken. Metoden…

Thoraxkirurgi

Undersökning och kirurgisk behandling av sjukdomar i brösthålans organ, som lungor och matstrupe.