Tiina Strengell

Med.lic
Specialist på plastikkirurgi

Språk:

Finnish, Swedish, English

Verksamhetsplats:

Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors