Sinikka Salmenkylä

Saknas
Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Verksamhetsplats:

Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo