Sari Hammarén-Malmi

Med.dr
Specialist på öron-, näs- och halssjukdomar

Språk:

Finnish, English

Verksamhetsplats:

Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13, Helsingfors