Riku Kivisaari

Med.dr, docent
Specialist på neurokirurgi

Verksamhetsplats:

Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors