Pirkko-Liisa Makkonen

Med.lic.
Specialist på anestesiologi och intensivvård

Verksamhetsplats:

Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13, Helsingfors