Pekka Lahdenne

Med.o.kir.dr, docent
Specialist på barnsjukdomar

Verksamhetsplats:

Barnkliniken, Stenbäcksgatan 11, Helsingfors