Päivi Nieminen

Med.lic
Specialist på anestesiologi och intensivvård

Språk:

Finnish, Swedish, English

Verksamhetsplats:

Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo