Olga Kilpiö

Med.lic
Specialist på kvinnosjukdomar och förlossningar

Språk:

Finnish, English, Russian

Verksamhetsplats:

Kvinnokliniken, Haartmansgatan 2, Helsingfors