Monica Ålgars

Psykolog

Språk:

Finnish, Swedish, English

Verksamhetsplats:

Psykiatricentrum, Fältskärsgatan 12, Helsingfors