Minna Oinas

Med.o.kir.dr
Specialist på neurokirurgi

Verksamhetsplats:

Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors