Meri Övermark

Med.lic.
Specialis på hudsjukdomar

Språk:

Finnish, English

Verksamhetsplats:

Hud- och allergisjukhuset, Mejlandsvägen 2, Helsingfors