Leena Kankaanranta

Med.lic.
Specialist på cancersjukdomar och strålbehandling

Språk:

Finnish, Swedish, English

Verksamhetsplats:

Kliniken för cancersjukdomar, Haartmansgatan 4, Helsingfors