Kim Vettenranta

Med.dr, professor
Specialist på barnhematologi och -onkologi

Språk:

Finnish, Swedish, English

Verksamhetsplats:

Barnkliniken, Stenbäcksgatan 11, Helsingfors