Kari Mikkola

Med.dr
Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Språk:

Finnish, Swedish, English

Verksamhetsplats:

Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13, Helsingfors