Kanerva Lahdensuo

Specialist på urologi

Språk:

Finnish, Swedish, English

Verksamhetsplats:

Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, Vanda