Jukka Harju

Med.o.kir.dr
Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Språk:

Finnish, English

Verksamhetsplats:

Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo