Juho Viikilä

Med.lic.
Specialist på kardiologi

Språk:

Finnish, English

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors