Jorma Ryhänen

Med.o.kir.dr
Specialist på hand kirurgi

Språk:

Finnish, Swedish, English

Verksamhetsplats:

Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors