Ilkka Kantonen

Specialist på kärlkirurgi

Språk:

Finnish, Swedish, English

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors