Edward Munsterhjelm

Med.o.kir.dr
Specialist på anestesiologi och intensivvård

Språk:

Finnish, Swedish, English

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors