Ari Leppäniemi

Med.o.kir.dr, docent
Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors