Antti Mäkitie

Med.dr, professor
Specialist på öron-, näs- och halssjukdomar

Språk:

Finnish, Swedish, English

Verksamhetsplats:

Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13, Helsingfors