Antti Kivelä

Med.o.kir.dr
Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Språk:

Finnish, Swedish, English

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors