Annukka Uusitalo

Med.dr
Specialist på neurologi

Verksamhetsplats:

Mejlans triangelsjukhus, Haartmansgatan 4, byggnad 3, Helsingfors