Annukka Uusitalo

Med.dr
Specialist på neurologi

Verksamhetsplats:

Mejlans triangelsjukhus, Haartmansgatan 4, byggnad 3, Helsingfors

Före höst 2020 tar jag emot bara mina gamla patienter.