Anders Albäck

Med.o.kir.dr, docent
Specialist på kärlkirurgi

Språk:

Finnish, Swedish, English

Verksamhetsplats:

Mejlans tornsjukhus, Haartmansgatan 4, Helsingfors