Specialister

  • Återställ

Eero-Matti Gummerus

Psykolog

Pekka Ollila

Psykoterapeut (högre specialnivå)

Psykolog

Svetlana Oshukova

Med.o.kir.dr

Specialist på psykiatri

Natalia Rynty

Psykoterapeut (högre specialnivå)

Sjuksköterska

Marja Sinikka Uotila

Psykoterapeut (specialnivå)

Sjuksköterska

Anne Smedberg

Neuropsykolog

Viveca Strandvik

Sjuksköterska

Tanja Svirskis

Med.dr

Specialist på psykiatri

Silja Tenhunen

Psykoterapeut (krävande specialnivå)

Sjuksköterska