Specialister

  • Återställ

Anders Albäck

Med.o.kir.dr, docent

Specialist på kärlkirurgi

Monica Ålgars

Psykolog

Ahmed Geneid

Assistant Professor, MD

Ear, Nose and Throat and Phoniatrics Consultant

Sari Hammarén-Malmi

Med.dr

Specialist på öron-, näs- och halssjukdomar

Kristiina Järvinen

Kristina Järvinen

Med.dr

Specialist på kardiologi

Leena Kankaanranta

Med.lic.

Specialist på cancersjukdomar och strålbehandling

Teemu Kinnari

Med.dr, docent

Specialist på öron-, näs- och halssjukdomar

Pekka Lahdenne

Med.o.kir.dr, docent

Specialist på barnsjukdomar

Mika Laine

Med.dr

Specialist på kardiologi

Riitta Lassila

Med.o.kir.dr, docent

Specialist på internmedicin

Anna-Elina Lehtinen

Med.dr

Specialist på hematologi

Antti Mäkitie

Med.dr, professor

Specialist på öron-, näs- och halssjukdomar

Kari Mikkola

Med.dr

Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Mika Niemelä

Med.dr, professor

Specialist på neurokirurgi