Styrelse

Ledamöter:

  • Anne Karikumpu, ordförande |Finanschef, HUS Bilddiagnostik
  • Sirpa Peura, vice ordförande | Medlem av HUS-sturelsen
  • Antti Vento | Verksamhetschef, Hjärt- och lungcentrum, HUS
  • Tarja-Leena Neffling | Ledande sjukvårdsföreståndare,  Operationssalar, intensivvård och smärtbehandling, HUS 
  • Tuula Saxholm | Finansdirektör, Helsingfors stad

Suppleant:

  • Jyrki Salmenkivi | Administrativa överläkare, Muskuloskeletal- och plastikkirurgi, HUS 
  • Johanna Mattson  | Verksamhetschef, Cencercentrum