Officiell information om HYKSin

Namn och adress

HYKSin kliiniset palvelut Oy (HYKSin Oy)
Stockholmsgatan 8 A
00290 Helsingfors

PB 110
00029 HNS

Organisationsnummer

Y 2451485-8
VAT FI24514858

Ägare

HUS 100 %

Faktureringsadress

Pappersfakturor:
HYKSin kliiniset palvelut Oy
PL 60459
00021 FAKTURERING
OBS! Faktureringsadressen ska även stå på själva fakturan.

E-faktureringsadress:

EDI-nummer: 003724514858
Operatör: OpusCapita Group Oy, förmedlarkod 003710948874

Patientförsäkringsbolag

LOKATAPIOLA

Patientombudsman

Tiina Heiskanen, förnamn.efternamn@hyksinoy.fi, tfn 010 205 3820

Data protection chef

Tiina Heiskanen, förnamn.efternamn@hyksinoy.fi, tfn 010 205 3820