Privatsjukhuset HYKSin

HYKSin producerar privata tjänster vid HUS Helsingfors universitets sjukhus för finländska och utländska kunder. Vem som helst kan söka vård utan särskild remiss.

Våra patienter tas omhand av erfaren sjukvårdspersonal utanför kontorstid. Tjänsterna produceras med ledig utrustning i lediga lokaler på HUS sjukhus. Patienterna får ta del av universitetssjukhusets specialkompetens, de senaste beprövade behandlingsmetoderna och avancerad behandlingsteknologi. Mer information om våra tjänster.

Universitetssjukhusets spetskompetens

HUS Helsingfors universitets sjukhus är ett av Europas ledande och största sjukhus. Behandlingsresultaten håller internationell toppklass och är ett resultat av aktivt medicinskt forskningsarbete och snabb implementering av forskningsresultat i vårdarbetet samt specialiserade och erfarna specialister. Verksamhetens skala gör att man kan samla på sig värdefull medicinsk know-how. Mer än en halv miljon patienter vårdas, 100 000 kirurgiska ingrepp utförs och 18 000 barn föds på sjukhuset varje år.

Ägare

Bolaget ägs av HUS.

Tack vare HYKSin kan HUS erbjuda tjänster på ett flexibelt sätt på den ständigt föränderliga hälsovårdsmarknaden, kanalisera utländsk hälsoturism till Finland, erbjuda personalen intressant extraarbete och förbättra lokalernas och utrustningens användningsgrad.

Kunder

HYKSins kunder är finländska och utländska privatpersoner samt försäkringsbolag, försäkringskassor och länder. Merparten av våra tjänster riktas till den internationella marknaden.

Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom mer än 20 olika specialiteter. Vi fokuserar främst på specialistsjukvård som inte finns privat i någon större utsträckning i Finland eller Europa. Vi konkurrerar i praktiken inte med den övriga privata sektorn, utan kompletterar dess utbud. Titta närmare på våra vårdtjänster.

Våra värderingar

Företagets verksamhet är baserat på tre värderingar som genomsyrar allt vi gör.

1. Toppresultat genom samarbete

Vi når framgång tillsammans genom öppenhet, förtroende, kunskap och nätverksbygge.


2. Vilja att vara föregångare

Vi agerar innovativt för kundernas bästa och utnyttjar framtidens möjligheter.

3. Vi respekterar våra kunder och varandra

Vi bemöter patienter, andra kunder, samarbetspartner och arbetskamrater rättvist, ansvarsfullt och tolerant. Vi följer gemensamma spelregler – vi kommer överens om hur vi ska agera och agerar som vi har kommit överens om. Vi tar vårt ansvar för miljön. Vi ser till att verksamheten är lönsam.