För proffs

Privatsjukhuset HYKSin producerar tjänster åt Helsingfors universitets centralsjukhus (HNS) för finska och utländska patienter. Våra patienter tas om hand av erfarna läkare och andra specialister vid universitetssjukhuset utanför kontorstid. Tjänsterna produceras med ledig utrustning i lediga lokaler på Helsingfors universitets centralsjukhus.

HYKSin ägs av HNS (70 %), Invalidstiftelsen (10 %), Mehiläinen (10%) och Varma (10 %). Läs mer.

Vi kompletterar det privata tjänsteutbudet genom att producera tjänster som kräver specialkompetens och specialutrustning och som det inte är möjligt att producera på annat håll. Våra finska patienter är typiskt sådana som är i behov av icke-akut specialistsjukvård och som inte vill vänta på kommunal vård.

Vi erbjuder dina patienter vård på Finlands största och mest multidisciplinära sjukhus med mottagnings-, undersöknings- och vårdtjänster inom flera olika specialiteter. Klicka på våra tjänster eller priser för mer information.