Verisuonikirurgia

Meilahden tornisairaalassa sijaitseva HYKS verisuonikirurgian klinikka on maamme johtava ja yksi Euroopan suurimmista verisuonikirurgisista yksiköistä. Teemme vuosittain yli 5000 valtimoihin ja laskimoihin kohdistuvaa toimenpidettä. Hoidamme verisuonisairauksia lääkehoidolla, suonensisäisillä toimenpiteillä, avoleikkauksilla ja näitä hoitomuotoja yhtäaikaisesti yhdistelemällä.

Olet tervetullut verisuonikirurgin vastaanotolle. Potilaillamme on tavallisesti jokin seuraavista sairauksista:

 • Kaulavaltimon ahtauma ja mahdollinen aivoverenkiertohäiriö
 • Valtimon pullistuma (aneurysma), erityisesti aortan aneurysma
 • Alaraajan valtimoiden verenkiertohäiriö: katkokävely tai kriittinen iskemia (leposärky, haavauma tai jalan kärkikuolio)
 • Dialyysifistelin (veritie, valtimo-laskimoavanne, Av-fisteli) tarve
 • Verisuoneen kasvava kasvain tai syöpä

Teemme mm seuraavia verisuonikirurgisia hoitotoimenpiteitä:

 • Kaulavaltimoahtauman poisto (endarterektomia)
 • Aortan aneurysman suonensisäinen hoito (stenttigraftihoito, EVAR)
 • Aortan aneurysman avoleikkaushoito
 • Alaraajavaltimoiden pallolaajennukset, ohitusleikkaukset ja tukosten/ahtaumien poistot (esim. nivusvaltimon endarterektomia)
 • Alaraajavaltimoiden hybridileikkaukset (yhdistetty avokirurginen ja suonensisäinen hoito)
 • Dialyysifistelileikkaukset
 • Verisuoniin kasvavan tuumorin poiston yhteydessä tehtävät verisuonikorjaukset

Vatsa-aortan pullistuman leikkaushoitoon voit tutustua tarkemmin klikkaa­malla hoidon nimeä sivun vasem­massa laidassa. Tarjoamme myös muita verisuonikirurgian erikoisalaan kuuluvia palveluja. Hoidon jälkeisen toipumisen aikana ja senkin jälkeen, voit tavata saman hoitavan verisuonikirurgin. Kysyy lisää asiakaspalvelusta.

Lisätietoa verisuonitaudeista

Lue katkokävelystä ja alaraajan kriittisestä verenkiertohäiriöstä (iskemia) sekä valtimokovettumataudista lisää sivun vasemman laidan Lisää aiheesta-kohdasta.

Ajankohtaista ja luotettavaa lisätietoa verisuonitaudeista ja niiden hoidosta löydät myös Terveyskylän Verisuonitalosta. Terveyskylä on asiantuntijoiden ja potilaiden yhteistyössä luoma erikoissairaanhoidon avoin verkkosivusto.

Lisätietoa alaraajojen tukkivasta valtimotaudista (valtimokovettumatauti) löydät myös Duodecimin Käypä hoito-suosituksista. Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.