Sarja-TMS

Tuotamme kliinisen neurofysiologian erikoisalaan kuuluvaa sarja-TMS-hoitoa eli sarjoina annettava transkraniaalista magneettistimulaatiohoitoa.

Mitä sarja-TMS -hoito on?

Sarja-TMS hoidossa annetaan magneettipulsseja pään ulkopuolelta aivokuoreen. Menetelmä on kajoamaton, kivuton ja vaaraton. Magneettipulsseilla pystytään vaikuttamaan kivun säätelystä vastaavien hermoverkkojen toimintaan.

Mitä ongelmia sarja-TMS:llä hoidetaan?

Sarja-TMS -hoitoa annamme voimakasta hermosärkyä kokeville potilailla, mikäli muut hoitomuodot eivät ole auttaneet riittävästi tai ne ovat olleet sopimattomia. Tyypillisesti potilailla on voimakas kasvojen alueen hermosärky, aavesärky, paikallinen kipuoireyhtymä (CRPS) tai aivohalvauksen jälkeinen hermosärky (ns. post stroke pain).

Missä hoitoa annetaan?

HYKSin Oy:n potilaille sarja-TMS hoitoa annetaan Meilahden Tornisairaalassa kliinisen neurofysiologian osastolla.

Miten hoitoon pääsee?

Hoitoon tulee olla lähete kivun hoitoon erikoistuneelta lääkäriltä (esim. neurologi) tai potilas voi hakeutua HYKSin Oy:n sarja-TMS -hoitoon perehtyneen lääkärin vastaanotolle. Hoitoa varten tarvitaan pään magneettikuva (ks. lisätietoa alla), johon lähettävä lääkäri tai HYKSin Oy:n lääkäri tekee lähetteen.

Hoitokonaisuus

Hoito koostuu seuraavista vaiheista:

1. Hoitotarpeen alkuarvio
HYKSin Oy:n sarja-TMS-hoitoon erikoistuneet neurologi ja sairaanhoitaja tutkivat potilaan vastaanotolla. Potilas saa lääkäriltä lähetteen magneettitutkimukseen, jos tutkimusta ei ole tätä ennen vielä tehty.

2. Pään magneettitutkimus
Magneettitutkimus voidaan tehdä HUS Kuvantamisessa tai potilas voi hakeutua lääkärin lähetteellä haluamaansa magneettitutkimuksia tekevään tutkimuslaitokseen. Koska kyseessä on erityistutkimus on kuvantamiselle tietyt laatuvaatimukset, johon annamme erilliset ohjeet kuvausta varten. Kun magneettitutkimus tehdään HUS Kuvantamisessa, ei erillisiä ohjeita tarvita ja lääkärin lähete sekä tutkimustulokset välittyvät sähköisesti.
Ulkopuolisessa tutkimuslaitoksessa otettu pään magneettikuva tallennetaan CD-levylle, jonka potilas toimittaa lausunnon kanssa HYKSin Oy:n asiakaspalveluun.

3. Sarja-TMS-hoito
Hoitoa annetaan tyypillisesti kahden viikon ajan arkipäivisin 15 minuuttia / päivä eli yhteensä 10 kertaa. Hoidon aikana potilas istuu tuolissa ja hoitoon erikoistunut hoitaja antaa magneettipulssisarjan. Pulssien voimakkuus säädetään siten, että hoito ei tuota kipua. Viimeisellä hoitokerralla lääkäri arvioi hoidon vaikutukset ja mahdollisen ylläpitohoidon tarpeen potilaalle.

4. Sarja-TMS-ylläpitohoito
Tarvittaessa hoitoa voidaan jatkaa vielä 9 hoitokerran ylläpitohoitona, joka jatkuu välittömästi varsinaisen hoitojakso jälkeen. Ylläpitohoidosta sovitaan erikseen potilaan kanssa.

Hinta

Kokonaishinta riippuu siitä, mitkä vaiheet tarvitaan potilaan hoitoon:
1. Hoitotarpeen alkuarvio 552 €
2. Pään magneettitukimus HUS Kuvantamisessa 624 €
Jos MRI-kuva on otettu muualla, veloitetaan kuva-CD:n tallentamisesta 34,50 €
3. Sarja-TMS -hoito (10 krt) 6545 €
4. Sarja-TMS -ylläpitohoito (9 krt), 3995 €
Hinnoista vähennetään Kela-korvaus. Kela-kortti tulee esittää eri hoitovaiheiden yhteydessä.
Hintoihin lisätään toimistomaksu 15 €/lasku.

Milloin hoitoa ei voida antaa?

Hoito ei sovi potilaille, joilla on metallia pään alueella (hammasraudat ei ole esteenä hoidolle), sydämen tahdistin tai sähköllä toimiva kivun hoitoon käytettävä stimulaattori kaularangan alueella. Hoitoa ei myöskään anneta raskauden aikana. Epilepsia on vasta-aihe hoidolle.

Toipuminen

Potilas pääsee heti hoitopäivän jälkeen lähtemään kotiin.

Hoidon vaikutus

Sarja-TMS hoidolla saatavan kipua lievittävän vaikutuksen kesto on yksilöllinen ja yleensä vähitellen ohittuva. Kipu lievittyy n. 30-50%:lla hoitoa saaneista hermosärkypotilaista. Joillakin potilailla kipu saattaa voimistua, jolloin hoito keskeytetään. Hoidon aikana voi ilmetä lievää päänsärkyä, joka johtuu paikallaan istumisen aiheuttamasta niska-hartialihaksiston lievästä jännittymisestä.

Sopisiko hoito minulle, kuinka toimin?

Ota yhteys HYKSin Oy:n asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu auttaa lisäkysymyksissä ja lähettää sinulle tarvittaessa oireiden kuvaukseen tarvittavat kyselykaavakkeet.

Lataa sarja-TMS-hoidon esite.