Syöpätaudit

HYKS Syöpäkeskus on Suomen suurin ja EU:n alueella yksi suurimmista syöpäkeskuksista. Vuosittain yli 3000 potilasta käy lääkehoidoissa. Sädehoitoa annetaan yli 3500 potilaalle ja hoitokäyntejä on yli 65000.

Syöpäkeskus sai 2014 ensimmäisen pohjoismaisena syöpäkeskuksena eurooppalaisen syöpäorganisaatio OECI:n korkeimman mahdollisen tunnustuksen “Comprehensive Cancer Center” osoituksena hoidon erityisen korkeasta laadusta hoitoketjun alusta loppuun saakka. Vastaavan, korkeimman mahdollisen statuksen on saavuttanut vain yksi toinen yliopistosairaala Euroopassa.

Onkologian erikoisalaan kuuluva syövän hoito on moniammatillista yhteistyötä. Syövän hoidon huippukeskuksissa yksi lääkäri ei hoida kaikkia mahdollisia syöpiä vaan kukin keskittyy tiettyihin kasvainryhmiin ja hoitomenetelmiin. Syöpätautien klinikassa on eri syöpien hoitoihin ja tutkimukseen keskittyvät tuumoritiimit.

Syöpäkeskuksen onkologit toimivat keskeisessä roolissa syövän hoidossa vastaten hoitojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Hoitomenetelmiin kuuluu sädehoito, solunsalpaaja- ja muu lääkehoito sekä hormonihoidot.

Syövän kirurginen hoito toteutetaan yliopistosairaalan erikoistuneissa klinikoissa leikkaushoidon huippuasiantuntijoiden toimesta tiiviissä yhteistyössä Syöpäkeskuksen onkologien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Tuotamme mm. rintasyövän, eturauhassyövän, aivokasvainten, kilpirauhassyövän, melanooman, suolistosyövän, munuaissyövän ja neuroendokriinisten kasvainten hoitoa. Erityisasiantuntemuksemme ansiosta voimme tarjota myös harvinaisempien kasvainten, kuten GIST:in, hoitoja.

Lue lisää eturauhassyövän sädehoidosta

Tuotamme myös muita syöpätautien erikoisalaan kuuluvia palveluita. Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.

Lääkärimme erikoisaloittain näet tästä.

Lue lisää syövän hoidosta HYKS Syöpäkeskuksen esitteestä.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.