Synnytys yksityisesti

Suomalainen sairaanhoito on korkeatasoista ja turvallista. Yksi kansainvälisistä ylpeydenaiheistamme on vastasyntyneiden ja synnyttäjien hyvät hoitotulokset, joissa olemme maailman kärkimaita. Aiheesta löytyy paljon tietoa esim. YK:n IGME-tilastosta.

Tarjoamme koko raskauden seurantaan, synnytykseen sekä äidin ja lapsen synnytyksen jälkeiseen hoitoon liittyvät hoitopalvelut yksityisesti. Yksityispotilaat hoidetaan samojen periaatteiden mukaan kuin HUSin julkisen sairaanhoidon synnyttäjät.

SYNNYTYSSAIRAALAT

Tarjoamme yksityisiä synnytyksiä kolmessa vaihtoehtoisessa sairaalassa: Naistenklinikalla Helsingissä, Hyvinkään sairaalassa sekä Etelä-Karjalan keskussairaalassa Lappeenrannassa. Synnytyssairaaloista löytyy lisätietoa sivun laidassa olevien linkkien kautta.

SYNNYSTYPAKETTI

Kattava ja kiinteähintainen synnytyspakettimme kattaa kaiken, mitä äiti ja vauva tarvitsevat turvalliseen synnytykseen. Synnytyspakettiin kuuluu kaksi osaa:
1. Synnytystutkimus viikolla 36
2. Varsinainen synnytys
Synnytyspaketti on tarkoitettu terveille äideille, joilla ei ole vakavia sairauksia. Lisätietoa alla kohdassa “Yksityisen synnytyksen edellytykset”.

1.Synnytystutkimus tehdään raskausviikolta 36 ja sen perusteella arvioidaan voidaanko synnytys toteuttaa yksityisesti. Synnytystutkimus sisältää:

 • Naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin tutkimuksen
 • Lääkärin tekemän ultraäänitutkimuksen
 • Laboratoriotutkimukset (Suomen neuvolatoiminnan mukaiset virusvasta-ainenäytteet)
 • Kätilön vastaanoton, jossa suunnitellaan raskaudenajan seuranta ja tuleva synnytys.

Huom! HYKSin vastaanotot pidetään arki-iltaisin henkilökunnan virka-ajan jälkeen.

Alatiesynnytys on aina ensisijainen synnytystapa, keisarileikkaus on mahdollinen vain lääketieteellisin perustein.

2. Synnytys raskausviikosta 36 eteenpäin sisältää:

 • Kätilön vastaanoton kerran viikossa
 • Synnytysosastohoidon synnytyksen lähestyessä
 • Sairaalavaatetuksen äidille ja lapselle (vauvalle myös vaipat)
 • Ateriat (kolme ateriaa päivässä) sekä välipalat ja juomat
 • Synnytyksen käynnistämisen (jos synnytys ei käynnisty luonnollisesti)
 • Alatiesynnytys tai suunniteltu keisarinleikkaus
  • akuutti keisarinleikkaus ei kuulu sunnytyspakettiin vaan laskutetaan erikseen synnytyksen jälkeen
 • Kivunhoidon menetelmät ja lääkkeet (ks lisätietoa sivun vasemmassa laidassa)
 • Vauvan tarvittavat rokotukset (K-vitamiini tulee aina, BCG (Bacillus Calmette-Guérin) äidin toiveen mukaisesti)
 • Synnytyksen jälkeinen vuodeosastohoito (täysihoito) maksimissaan 3 vuorokauden ajalle
 • Lastenlääkärin tutkimus vauvalle ennen kotiutusta

Hinnat

 • Synnytystutkimus 1 000 € sisältäen lääkärin ja kätilön vastaanon, ultraäänitutkimuksen sekä laboratoriokokeet.
 • Alatiesynnytys 8 000 € (alatiesynnytys on aina ensisijainen synnytystapa)
 • Keisarinleikkaus 10 000 € (keisanrinleikkauksests päättää lääkäri lääketieteellisen perustein)
 • Suunnittelematon keisarinleikkaus 3 000 € (laskutetaan jälkikäteen)
 • Kaksosten synnytys (Hyvinkään sairaalassa) hinnoitellaan erikseen.
 • Toimistomaksu 19 € / lasku

Synnytyspakettiin kulumattomat palvelut

 • Vastaanottokäynnit ja tutkimukset ennen viikkoa 36 ja ylimääräiset käynnit viikosta 36 alkaen. Kätilön ja lääkärin vastaanotoille ja tutkimuksiin voi halutessaan hakeutua jo ennen raskausviikkoa 36. Tänä aikana tehdyt tutkimukset eivät kuitenkaan korvaa viikolla 36 tehtyä Synnytystutkimusta.
 • Kätilön yksittäiset neuvolakäynnit 95 € (60 min)
 • Yksittäiset lääkärivastaanotot 197 € (45 min).
 • Ultraäänitutkimus 180 €.
 • Tarvittavat erilliset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset laskutetaan erikseen, samoin mahdolliset toimenpiteet.
 • Tulkkaus
 • Suunnittelematon keisarinleikkaus
 • Äitiysvuodeosastohoito, joka ylittää 3 vuorokautta 1100 € /vuorokausi
 • Lapsen mahdollisesti tarvitsemat suunnittelemattomat tutkimukset ja hoidot erillisellä lastenosastolla sekä tehohoito
 • Äidin mahdollisesti tarvitsemat suunnittelemattomat tutkimukset ja hoito sekä tehohoito
 • Kotiutuksen jälkeiset kätilön tai lääkärin vastaanotot

YKSITYISEN SYNNYTYKSEN EDELLYTYKSET

HYKSin synnytyspaketti on nk. matalan riskin synnyttäjille, eli naislle joilla ei ole vakavia perussairauksia. Lääkäri arvioi synnyttäjän soveltuvuuden jokaisen kohdalla erikseen. Synnytyspaketti ei sovellut seuraaville synnyttäjille: merkittävä liikalihavuus (BMI≥45), I tyypin diabetes, myastenia gravis, vuotohäiriösairaus, kolmosraskaus, alkoholi- ja/tai huumeriippuvuus, vakavat yleissairaudet (sydän-, munuais-, maksa-, ym.) tai tarttuvat infektiotaudit kuten HIV, B-hepatiitti tai C-hepatiitti.

VOINKO SAADA KEISARINLEIKKAUKSEN YKSITYISENÄ POTILAANA?

Odottava äiti saattaa miettiä onko yksityispotilaana mahdollista saada keisarinleikkaus halutessaan? Noudatamme synnytyksissä, kuten kaikissa muissakin palveluissamme, HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan linjausta, jonka mukaan alatiesynnytys on aina ensisijainen synnytystapa. Ainoastaan lääketieteellisisten syiden perusteella voi lääkäri päättää etukäteen, että synnytys keisanrinleikkauksella on tarpeellinen. Tämä päätös tehdään viikon 36 synnytystutkimuksen yhteydessä.

OLESKELUAIKA JA MAJOITUS

Raskausviikolta 36 lähtien raskaana olevan olisi hyvä asua synnytyssairaalan läheisyydessä.
Lisätietoa sopivista majoituspaikoista löytyy tältä sivulta “Synnyttäjille sopivat majoituspalvelut“.
Synnytyksen jälkeen lapsivuodeosastolla ollaan keskimäärin 2-3 vuorokautta, keisarileikkauksen jälkeen 2-4 vuorokautta. Lastenlääkäri tarkastaa vauvan ennen kotiinlähtöä.
Sairaalasta kotiutumisen jälkeen on suotavaa olla kohtuullisen matkan päässä sairaalasta vielä viikon ajan, jolloin hoitava lääkäri voi vielä tarvittaessa tavata perheen (ei kuulu pakettihintaan).

Mikäli synnytys käynnistyy aiemmin kuin viikolla 36, synnytyksen tulee tapahtua lähimmässä synnytyssairaalassa, eikä synnytystä voida hoitaa yksityisesti.

TULOSSA SYNNYTTÄMÄÄN – OTA MUKAAN AINAKIN NÄMÄ PALUUMATKAA VARTEN

 • Vauvalle: turvaistuin, vaatteet ja vaipat sekä makuupussi
 • Äidille: imetysliivit ja liivinsuojukset ja terveyssiteitä

ULKOMAALAISEN LAPSEN REKISTERÖINTI

Vastasyntyneelle kirjoitetaan sairaalassa syntymätodistus, johon tulee kätilön allekirjoitus ja sairaalan leima.  Normaali käytäntö on, että perhe käy rekisteröimässä lapsen perheen kotimaan konsultaatissa Suomessa. Perheen tulee olla etukäteen yhteydessä konsulaattiin Suomessa, jotta rekisteröintiä varten osataan varata tarvittavat dokumentit jo Suomeen tullessa.

TIETOA ULKOMAALAISTEN SYNNYTYKSISÄ SUOMESSA

Ulkomaalaiset Suomessa asuvat äidit tai äidit EU/ETAn tai Sveitsin alueelta

Synnyttävä äiti, jolla on vakituinen asuinpaikka Suomessa saa käyttää julkista terveydenhoitoa kuin kuka tahansa muukin suomalainen. Raskaana olevan äidin ensikontakti on tällöin Äitiysneuvola. 

Äiti, joka tulee Euroopan unionin tai ETAn alueelta voi hakea ennakkolupaa synnytykseen Suomen julkisessa terveydenhuollossa oman maansa paikalliselta terveysviranomaiselta (lomake S2). Jäsenvaltioista tulevat äidit saavat julkisen terveydenhuollon palvelut Suomessa samojen periaatteiden mukaan kuin suomalaisetkin.

Euroopan ulkopuolelta tulevat äidit

Synnytys voidaan järjestää yksityisesti HYKSin Oy:n kautta.

SYNNYTTÄMÄÄN HYKSin KAUTTA, KUINKA TOIMIN?

Ota yhteys HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­luun joko puheli­mitse (ark 9-15) 010 328 1900, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.