Rytmihäiriöiden kartoitus elektrofysiologisella tutkimuksella

Elektrofysiologinella tutkimuksella voidaan selvittää, johtuuko potilaan oire rytmihäiriöstä, mistä rytmihäiriö johtuu ja onko se vaarallinen. Samalla selviää myös, miten rytmihäiriötä voidaan hoitaa. Hoitona voi olla mm. lääkehoito, katetrihoito (katetriablaatio) tai tahdistinhoito. Joskus ei tarvita mitään erityishoitoja, tieto rytmihäiriön syistä riittää.

Milloin tutkimus on perusteltu?

Elektrofysiologinen tutkimus tehdään, kun rytmihäiriö aiheuttaa hankalia oireita tai jos rytmihäiriöstä arvioidaan olevan vaaraa. Hankalia oireita ovat esimerkiksi toistuvat akuutit tiheälyöntisyyskohtaukset, tajunnan menetys tai rintakipu sydämen tykytyksen yhteydessä. Päätöksen tutkimuksen tekemisestä tekee rytmihäiriöiden hoitoon erikoistunut kardiologi.

Tutkimuksen toteutus

Hoitaja asettaa tutkimuksen alussa kanyylin kämmenselän laskimoon nestetiputusta varten. Tätä kautta voidaan antaa myös rentouttavaa lääkettä. Rintakehälle kiinnitetään elektrodit jatkuvaa sydänkäyrän rekisteröintiä varten. Tutkimus tehdään nivustaipeen verisuonten kautta, joten alueella olevat ihokarvat ajellaan pois.

Sydämen sisälle päästään nivustaipeiden isojen verisuonten kautta. Nivustaipeen iho puudutetaan ja reisilaskimoon asetetaan venttiilit. Näiden suoniventtiilien kautta pehmeät ja taipuisat tutkimusjohdot eli katetrit ohjataan sydämeen röntgenläpivalaisun avulla. Katetrien eteneminen verisuonessa ja niiden asettaminen sydämeen on kivutonta.

Tutkimuksen avulla selvitetään, miten sähköimpulssi kulkee sydämessä normaalin rytmin sekä erilaisten tahdistusten sekä varsinaisen rytmihäiriön aikana. Sydäntä tahdistetaan toistuvasti muutaman sekunnin ajan vaihtelevilla nopeuksilla ja sydämeen aiheutetaan lisälyöntejä. Tahdistusten välillä on muutaman sekunnin tauko. Potilaan vointia, verenpainetta sekä sydämen rytmiä ja sydämen sisältä saatavia sähkösignaaleja tarkkaillaan jatkuvasti. Näin selviää onko potilaalla ylimääräisiä sähköimpulssin syntypaikkoja tai kiertoreittejä, jotka aiheuttavat rytmihäiriön

Tutkimuksen tulokset ja löydökset ilmenevät välittömästi ja ne kerrotaan potilaalle. Samalla selviää, miten rytmihäiriötä on paras hoitaa. Osa rytmihäiriöistä voidaan hoitaa saman toimenpiteen yhteydessä ns. katetrihoidolla (katetriablaatio). Jos rytmihäiriön hoitaminen edellyttää erityisvälineitä tai jos katetrihoitoon liittyy riskejä, varsinainen katetrihoito tehdään myöhemmin. Myös mahdollinen sydäntahdistin asennetaan myöhemmin.

Toimenpiteen haitat

Elektrofysiologiseen tutkimukseen liittyvien vaarallisten komplikaatioiden riski on erittäin pieni. Verisuonten pistokohtien verenvuoto saattaa joskus pitkittää toipumista muutamilla päivillä ja saattaa joskus vaatia leikkaushoitoa. Vuotoriskiä lisäävät suonten poikkeava sijainti, verisuonten kalkkeutuminen, ylipaino ja veren hyytymistä vähentävä lääkitys. On erittäin harvinaista, että sydän vaurioituisi toimenpiteessä.

Kotiutus ja jälkiseuranta

Potilas pääsee yleensä kotiin jo toimenpideiltana. Joskus tarvitaan tarkkailua sairaalassa seuraavaan päivään. Toimenpidettä seuraavana päivänä voi kävellä normaalisti.

Autolla saa ajaa vasta kotiutusta seuraavan päivänä. Ponnisteluja ja kippurassa istumista on hyvä välttää 1-2 viikon ajan. Muuta toimenpiteeseen liittyvää jälkihoitoa ei tarvita.  Ohjeet muusta seurannasta ja lääkityksestä annetaan ennen kotiutumista.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika HYKSin yksityis­sai­raalan Asiakas­pal­ve­lusta puheli­mitse, Turva­pos­titse tai nettia­jan­va­rauksen kautta ks. yhteys­tie­tomme tästä.