Sydänsairaudet

Huolestuttavat sydänoireet kannattaa tutkia

Pistos tai muljahtelun tunne sydämessä ei viittaa sydänvaivoihin, mutta esimerkiksi rintakehää painostava kipu voi olla merkki sepelvaltimotaudista. Jos henkilöllä ei ole ennen ollut sydänongelmia, voi hänen olla vaikea tietää, johtuuko tuntemukset sydämestä. Siksi huolestuttavat tuntemukset, joita ei ole ennen ollut, kannattaa tutkia.

HYKS Sydänkeskus on Suomen suurin sydänsairaala, johon on kansallisesti keskitetty aikuisten sydänvikojen ja eräiden muiden harvinaisten sydäntautien tutkimus ja hoito. Sydänkeskuksessa toimii kaksi erikoisalaa, kardiologia ja sydänkirurgia, tiiviissä yhteistyössä.

KARDIOLOGIA

Tyypillisiä kardiologisia sairauksia ovat sepelvaltimotauti, rytmihäiriöt ja sydämen vajaatoiminta. Sydänperäisiä oireita ovat rintakipu, tykytys, poikkeava hengästyminen ja suorituskyvyn äkillinen lasku. Hoidon nopealla aloituksella on suuri merkitys hoitotulokseen.

Tutustu tarkemmin seuraaviin tutkimuksiin ja hoitoihin klikkaamalle palvelun nimeä joko sivun vasemmasta laidasta tai alta:

  • Sydämen ultraäänitutkimus
  • Sepelvaltimotaudin perustutkimukset
  • Sepelvaltimoiden varjoainetutkimus eli sydämen angiografia
  • Sepelvaltimon pallolaajennus eli angioplastia
  • Rytmihäiriöiden kartoitus elektrofysiologisella tutkimuksella
  • Tahdistinhoito
  • Rytmihäiriön katetrihoito eli katetriablaatio

Tuotamme myös muita kardiologian erikoisalaan kuuluvia palveluja. Lisätietoja saat asiakaspalvelustamme.

SYDÄNKIRURGIA

Tyypillisiä sydänkirurgisia toimenpiteitämme ovat sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset ja sydämen aortta- tai hiippaläpän korjausleikkaukset. Klinikkaamme on myös keskitetty valtakunnallisesti aikuisten synnynnäisten sydänvikojen korjausleikkaukset.

Perinteisen avosydänleikkauksen rinnalle on viime vuosina kehitetty vähemmän kajoavia eli ns. mini-invasiivisia leikkaustekniikoita ja hoitomenetelmiä. Tähystystekniikalla, verisuoniteitse tai robottiavusteisesti tehtävät toimenpiteet ovat potilaalle useimmiten kevyempiä perinteiseen avosydänleikkaukseen verrattuna ja toipuminen on yleensä nopeampaa. Kaikille potilaille mini-invasiivinen tekniikka ei sovellu. Sopiva hoitomuoto ja leikkaustekniikka valitaan yksilöllisesti.

Klinikkamme on edelläkävijä monilla sydänkirurgian alueilla. Rekonstruktiivisessa läppäkirurgiassa tähtäämme Euroopan huippuosaamiskeskukseksi. Robottiavusteiset sydänleikkaukset aloitettiin klinikassamme vuonna 2011 ensimmäisenä Pohjoismaana ja tänä päivänä olemme robottiavusteisen sydänkirurgian johtavia toimijoita koko Euroopan alueella.

Lisätietoja saat asiakaspalvelustamme.